Cannabis Forum > Hash Marihuana & Hemp Museum > Politics & Law
  Sensi Cannabis Seeds Sensi Shop  Sensi Newsletter Newsletter  Cannabis & Marijuana Photos Cannabis Photos  FAQ FAQ  Forum Search   Calendar   Register Register  Login Login

European Day of Citizen Action

 Post Reply Post Reply
Author
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
nl5haze View Drop Down
Sensi Administrator
Sensi Administrator
Avatar

Joined: 13 June 2003
Posts: 3
  Quote nl5haze Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: European Day of Citizen Action
    Posted: 30 March 2005 at 14:38

On December 15th 2004, the European parliament approved a set of recommendations, known as the 'Catania Report', for the new EU strategy to deal with the 'drug problem'. This report is in favour of an alternative to the dominant approaches to drug policy. Instead of maintaining a system based on drug prohibition, the 'Catania report' calls for policies consistent with the broad approach known as "harm reduction" to be adopted across the whole of Europe. The new EU strategy will be adopted in June 2005 - it is vital that it takes into account the recommendations of the 'Catania report'.

ENCOD proposes that citizens all over Europe express themselves, in order to make the people in charge of our democratic institutions aware that the "war on drugs" must end. We invite all citizens to sign the petition in support of the Catania report.

http://action.encod.org/ic3/faces/public/ic3/home/petition

 

 

Sensi Borneo Diving Resort & Tours

Dive adventures in Sabah Malaysian Borneo
Back to Top
banglassie View Drop Down
Sensi Grower
Sensi Grower
Avatar

Joined: 03 February 2005
Posts: 20
  Quote banglassie Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 May 2005 at 07:08
De kleine lettertjes van de GRONDWET


We mogen stemmen, over een zogenaamd democratische grondwet, maar de heren
in Den Haag hebben het referendum kunstje blijkbaar afgekeken van de
Amsterdamse collega’s, want als de uitkomst hen niet uitkomt, doen ze toch
hun eigen zin. Die democratische grondwet komt wel neer op een soort blanco
volmacht om de nationale grondwetten overbodig te maken en feitelijk bij
het oud-vuil te zetten; iets wat in onze ‘oude’ democratie alleen via een
gedegen en langdurige procedure kan. Op minstens 36 gebieden zullen
nationale regeringen niet meer hun eigen wetten kunnen maken, en zullen ze
slechts af kunnen wachten wat de EU zal doen. De Europese Commissie, een
clubje benoemde en niet gekozen hotemetoten, hoeft geen rekening te houden
met protest tegen ingevoerde wetten en kan beslissingen opleggen aan iedere
Europese burger, op vrijwel ieder gebied. Vroeger noemden we zo’n systeem
“totalitair”. Grondrechten, zoals dat van staking, vereniging, vergadering
en demonstratie, kunnen opgeschort worden als het ‘vrije economische
verkeer” in gevaar komt, op demonstraten mag geschoten worden, terroristen
zonder proces ge-executeerd. Delinquenten en geesteszieken kunnen
willekeurig worden opgesloten. Het wettelijk minimum loon en sociale
uitkeringen door de overheid kunnen we vergeten, langzaam maar zeker zullen
dat soort rechten verdampen, het goedkoopste land wordt de standaard, werk
vloeit weg, kinderen mogen vanaf 14 jaar full-time werken, want
concurrentie moet. De vrijheid van meningsuiting verdampt, we krijgen een
recht van petitie dat zo uit de middeleeuwen komt, en ga zo maar door.

Dat stond allemaal niet in de flutfolders en het propagandamateriaal maar
gelukkig zijn er mensen die het allemaal wel hebben doorgespit, op
http://3rddimension.online.fr/ staat het allemaal, met verwijzingen en
referenties, hieronder wat hoofdpunten, die duidelijk maken dat we een
beangstigende Grondwet krijgen opgedrongen:

L.S. Voor wie de hoofdtekst van de grondwet heeft gelezen kunnen sommige
aangehaalde zaken een verassing zijn, en onjuist lijken, maar dat zal dan
merendeels het gevolg zijn van het feit dat het om bepalingen gaan die
vastgesteld zijn in de teksten die als aanhangsels ("addendum", "slotakte",
"dienstenrichtlijn", enz...) zijn toegevoegd. Om precies te weten in welke
passages van de grondwet de genoemde zaken zijn vastgelegd is het mogelijk
die te vinden aan de hand van het nummer dat tussen haakjes staat aan het
eind van elke paragraaf, en de bronnen en referenties die genoemd worden
aan het eind van dit artikel.

Enkele consequenties van de Europese grondwet zullen zijn:

* De Europese grondwet zal boven die van de lidstaten staan. Ook al is het
niet letterlijk zo, het betekent in de praktijk wel degelijk dat die
grondwetten op nogal ondemocratische wijze door die van de EU worden
vervangen, met uitzondering van de wetten die niet door de EU grondwet
worden behandeld. Op minstens 36 gebieden zullen nationale regeringen niet
meer hun eigen wetten kunnen maken, en zullen ze slechts af kunnen wachten
wat de EU zal doen. De Europese commissie zal geen rekening hoeven te
houden met protest tegen ingevoerde wetten. (1)

* Naast vele, vele reden om deze grondwet af te wijzen, is het feit dat het
een organisatie van regeren vastlegt die op essentiële wijze aanzienlijk
minder democratisch is dan die van regeringen zoals die thans in Europese
landen voorkomen. In vele opzichten is ze zelfs "totalitair" te noemen. (2)

* Dankzij de EU grondwet zal de EU regering haar beslissingen op kunnen
leggen aan elke lidstaat en elke Europese burger, op ELK denkbaar gebied,
of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het gebied van
de persoonlijke leefsfeer. De grondwet stelt zowiezo op al die gebieden
talloze zaken vast die volkomen indruisen tegen wat gewoonlijk in een
grondwet hoort te staan. (3)

* Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder
diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het
economische "vrije verkeer" te moeten waarborgen. (4)

* Er zal mogen worden geschoten op demonstranten. (5)

* Mensen waarvan vermoed wordt dat ze "terrorist" zijn mogen worden
geëxecuteerd, zonder dat daar een rechtszaak aan voorafgaat. (6)

* Een wettelijk minimum loon zal verleden tijd worden, langzaam maar zeker.
De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees wettelijk minimum
loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat die
van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden. De grondwet stelt
(ook) niet vast dat er op nationaal niveau een minimumloon dient te zijn. (7)

* Het zal (op den duur) mogelijk worden mensen te dwingen meer dan 40 uur
per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week (en wellicht
meer!), zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in
verhouding staat. (8)

* Het zal mogelijk worden om kinderen full-time te laten werken vanaf hun
14e jaar, zij het onder bepaalde voorwaarden die echter vele onethische
mogelijkheden voor exploitatie bieden. Ook jongere kinderen kunnen te werk
worden gesteld, zij het onder extra voorwaarden, en zonder garanties te
bieden voor een goede scholing. (9)

* De EU grondwet geeft aan grote bedrijven alle middelen om vrijwel
ongehinderd door sociale wetgeving hun gang te gaan, en beperkt zich op
sociaal gebied voornamelijk tot het vermijden van bepaalde excessen die
zouden kunnen ontstaan van de kant van bedrijven, wellicht vooral met de
bedoeling wantoestanden te vermijden die zouden kunnen ontstaan vanwege
een massale volksopstand (alhoewel...). (10)

* In algemene zin kan worden gesteld dat de EU grondwet op Europees niveau
de doelstellingen verwezenlijkt van het MAI (Multilteral Agreement on
Investment) verdrag dat de World Trade organisatie in 1998 aangenomen
probeerde te doen krijgen, en dat vrijspel zou hebben gegeven aan talloze
wanpraktijken van bedrijven, op sociaal gebied, maar bijv. ook i.v.m. het
milieu. (11)

* G.W. Bush heeft verklaard dat de voorgestelde grondwet een "positieve"
ontwikkeling is. Het is volkomen begrijpelijk dat hij dat vind, aangezien
er een economische wereldoorlog woedt, en deze grondwet het mogelijk maakt
dat Amerikaanse bedrijven een ware economische "bezetting" tot stand
brengen. Daar komt bij dat wat de buitenlandse politiek betreft de
voorgestelde grondwet alle lidstaten verplicht zich te schikken naar het
standpunt van de NATO, m.a.w. de VS, en dus Mr. Bush. We zien de nieuwe
oorlogen uit naam van het Amerikaanse imperialisme al komen... (12)

* Sociale uitkeringen zullen niet meer door overheden worden beheerd, en
zouden voor het merendeel kunnen verdwijnen, voor zover ze niet aan een
vorm van particuliere verzekering zullen worden verbonden. In de grondwet
wordt uitdrukkelijk NIET vastgesteld dat de overheden van de lidstaten de
plicht hebben zorg te dragen dat er dankzij een billijk stelsel van sociale
uitkeringen geen sociale en financiële misstanden ontstaan. (13)

* Het recht op abortus zou kunnen worden ingetrokken. (14)

* In veruit de meeste gevallen zal het overheden (of anders gezegd: "in
burger verband") verboden zijn om zgn. "openbare" diensten te bieden, die
over het algemeen absoluut noodzakelijk zijn voor een goede
levensstandaard, en van onberispelijke kwaliteit dienen te zijn. Dankzij de
liberalisering en privatisering die middels de grondwet worden opgelegd
zullen die diensten worden geëxploiteerd met winstoogmerk, en zullen de
kwaliteit en beschikbaarheid ervan steeds minder worden, hetgeen niet in
het belang kan zijn van de bevolking, voor wie het beter is dat dergelijke
diensten worden geboden door een organisatie die daar niet in het bijzonder
winstgevend mee tracht te zijn, zoals het geval kan zijn voor
energievoorziening, medische diensten, openbaar vervoer, de post, enz.,
enz... (in Nederland zijn enkele van deze diensten reeds geprivatiseerd).
Overheden mogen alleen nog diensten bieden als er op geen enkele wijze
winst mee kan worden gemaakt (in de stijl van de grondwet bewoording: als
de markt de dienst niet "aanbied")... Alleen (particuliere) bedrijven
zullen nog (potentieel) winstgevende diensten mogen aanbieden. Dit alles
dankzij een ingewikkelde constructie van regels, die desalniettemin enkele
uitzonderingen toelaten, maar dan enkel bij de gratie van het Europese Hof.
(15)

* Verder zullen talloze subsidies (zoals voor wetenschappelijk onderzoek en
kunst) verboden zijn, namens het waarborgen van een "eerlijke”
concurrentie. (16)

* Ook al wordt de indruk gegeven dat vrijheid van meningsuiting
gegarandeerd wordt, dankzij een obscure toevoeging die zeer moeilijk te
vinden is in de tekst van de grondwet, zal het mogelijk zijn eenieder die
de Europese regering onwelgevallig is de mond te snoeren, d.m.v. sancties,
veroordelingen, en het in hechtenis zetten van personen. (17)

* De vrijheid van vergadering en vereniging wordt teniet gedaan door een
toevoeging dat bepaalt dat het leger, de politie, of de regering die mogen
verbieden, zonder opgave van reden... (18)

* De grondwet maakt het expliciet mogelijk om willekeurig mensen in
hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd. Dit zal het
geval zijn voor delinquente ("baldadige") jongeren, personen die men
"geestesziek" acht (hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal zijn
op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes- en
wie zegt dat men politieke tegenstanders nooit eens "geestesziek" zal
achten?), personen die alcoholist zijn of verslaafd aan "verdovende
middelen", en zelfs landlopers (m.a.w. "daklozen"), die er uiteraard meer
en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat
dat het resultaat zal zijn van dit verdrag. (19)

* Voeg daaraan toe dat het zal zijn toegestaan om gevangenen te doen werken
zonder geldelijke compensatie, d.w.z. als slaven, en we hebben een waarlijk
"Gulag nachtmerrie" scenario... (20)

* Namens het "beschermen" van de consument zal het mogelijk zijn talloze
soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen
dat ze schadelijk zijn (zal bijvoorbeeld het geval zijn voor bepaalde
banaan soorten, zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn). (21)

* Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen
om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal
bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden,
e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die
behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is,
en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn. Hiertoe zal vanaf 5 augustus
a.s. al een Dienstenrichtlijn in werking treden... (22)

* Wat niet in de grondwet staat: het recht zelf te mogen beschikken over
het eigen lichaam, hetgeen het mogelijk maakt dat medische behandelingen en
medicatie op worden gelegd tegen de eigen wil. Wat wel in de grondwet
staat: het is toegestaan mensen op te sluiten die vaccinatie weigeren (ook
al zijn daar goede redenen voor). (23)

* Omwille van de "veiligheid" mogen overheden naar believen over eenieder's
privégegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren, persoonlijke
correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz... Ook dit wordt niet in de
hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. toevoegingen. Uit naam van "de
veiligheid" kunnen (nieuwe) maatregelen door worden gevoerd op ELK denkbaar
gebied, of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het
gebied van de persoonlijke leefsfeer. (24)

* En zo is er nog veel, en veel meer... hoofdzakelijk plichten, beperkingen
en repressie voor de gewone burger, en vele vrijheden en rechten voor de
(grote) bedrijven.
Deze grondwet is duidelijk een product van en voor de grote bedrijven en
bezitters van grote vermogens, en gaat ten koste van de rechten en
vrijheden van de individuele burger. Hoeveel stemmers en niet-stemmende EU
burgers weten wie werkelijk de macht heeft in de Europese Unie? Het feit is
dat voor de gewone burger het vrijwel volstrekt onbegrijpelijk is hoe
bepaalde beslissingen werkelijk genomen worden, en wiens beslissing de
doorslag geven.

De voorgestelde grondwet stelt de zaken zodanig vast dat het zo goed als
uitgesloten is dat de EU ooit op waarlijk democratische wijze zal worden
geregeerd, hetgeen natuurlijk de bedoeling ervan is. Dit komt omdat het
voornamelijk de macht legt bij de Europese Commissie en de Raad van
ministers, die beiden samengesteld worden door de REGERENDE partijen van de
lidstaten, niet rechtstreeks gekozen worden, en niet een democratische
representatieve weergave geven van de politieke samenstelling van de
lidstaten (het is niet omdat in een lidstaat de christen democraten
regeren, dat daarom ook elke burger in die staat christen democraat is).
Verkiezingen kunnen met name door de economische machthebbers op tal van
manieren worden gemanipuleerd (zie bijv. de vrijwel totale controle over de
media en de propaganda voor de Europese grondwet die er het gevolg van is),
en zo ook de samenstelling van de EU regering. (25)

Het Europese parlement (dat op zich wèl een behoorlijke weergave is van het
Europese politieke landschap) heeft niet meer macht dan de gemiddelde
stemmer bij het komende referendum. Ze mag niet meer doen dan "ja" of "nee"
stemmen. Ze mag geen wetten voorstellen, ze mag leden van de Europese
Commissie en de Raad van ministers geen sancties opleggen wanneer
die zich misdragen, niets daarvan. In gewone democratische landen mogen ze
dat wel.

En zei er iemand dat het mooiste voorbeeld dat deze grondwet democratische
principes vastlegt, dat van de petitie mogelijkheid is? Welnu, die houdt
enkel in dat als er MINSTENS 1 miljoen mensen (uit MINSTENS 7 verschillende
landen) een handtekening zetten, de Europese Commissie bereid is KENNIS te
nemen ervan, meer niet!!! Ze hoeft geen voorstellen over te nemen, nergens
in te grijpen, geen actie te ondernemen, niets, en zelfs minder dan dàt!
Meer nog, de petitie mag enkel een "uitnodiging" vormen aan de Commissie om
de grondwet beter te doen TOEPASSEN, en het mag dus NIET gaan om een
WIJZIGING ervan. Het is dus puur een artikel dat ertoe dient zand in de
ogen te strooien, en gebruikt kan worden door opportunistische en
demagogische politici.

Misschien het beste voorbeeld dat de Europese grondwet fundamenteel
anti-democratisch is en vreemd genoeg het ultieme argument waar de meest
prominente "ja" stemmers hun toevlucht zoeken: De redenatie dat mocht de
grondwet worden weggestemd, het dan onmogelijk zal zijn om erover te
onderhandelen teneinde ze bij te stellen.

Dat wil zeggen, er is nu en nooit geen keus, maar één enkele opdracht:
gehoorzamen? Drukt dàt niet het meest duidelijk uit hoezeer de Europese
"samenwerking" failliet is?

Bron: <http://3rddimension.online.fr/>http://3rddimension.online.fr/ met
name het artikel Valstrik


VGE = Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (de artikelen
waar naar verwezen wordt zijn niet per se de enige artikelen die op het
betreffende onderwerp betrekking hebben)

1. VGE art. I-6

2. Zie bijv. "Non au projet de traité constitutionnel européen" door J.C.
Deroubaix, op
<http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110>http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110,

en "Une mauvaise Constitution qui révèle un secret cancer de notre
démocratie" door É. Chouard, op
<http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm>http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm

3. Zie bijv. "Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op
<http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157>http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157,

"Non au projet de traité constitutionnel européen" door J.C. Deroubaix, op
<http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110>http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2110,

en "Valstrik"

4. VGE art. I-4; II-88; VGE Slotakte - Titel IV - art. 28; en zie bijv.
"Pour sauver l’Europe" door J.J. Chavigné, op
<http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157>http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157

5. VGE art. II-62; VGE Slotakte - Titel I - art. 2 - toel. nummer 3

6. ibid.

7. VGE art. III-210-2-a; III-209; en zie bijv. "Pour sauver l’Europe"
Door J.J. Chavigné, op
<http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157>http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157

8. VGE art. II-91; de Dienstenrichtlijn 93/104 van 1993; en zie bijv.
"Valstrik", en "Pour sauver l’Europe" door Jean-Jacques Chavigné, op
<http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157>http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157

9. VGE art. II-92; VGE Slotakte - Titel IV - art. 32 - toel. ;
Dienstenrichtlijn 94/33

10. Zie bijv. "Valstrik", en vele publicaties, teveel om hier op te noemen.

11. Zie bijv. "OMC - Union Européenne : abandon des matières de Singapour"
door R.M. Jennar, op
<http://www.oxfamsol.be/fr/article.php3?id_article=0202>http://www.oxfamsol.be/fr/article.php3?id_article=0202,

en "L'AMI,
Ennemi de la démocratie", op
<http://perso.wanadoo.fr/metasystems/AMI.html>http://perso.wanadoo.fr/metasystems/AMI.html

12. Voir tous les articles du VGE établissant une politique libérale sans
limites, dont certains mentionnés dans l'article; Voir art. I-41-1 en
I-41-7 au sujet de l'alignement de la politique étrangère.

13. VGE art. II-96; en zie bijv. "Valstrik".

14. VGE art. II-62

15. VGE art. III-148; III-147-2; III-166; III-161; III-279; III-246;
witboek van de Europese Commissie van mei 2004; (en ondanks art. III-162);
en zie bijv. "Pourquoi, comment faut-il dire non à la Constitution
européenne?" door P. Alliès, op
<http://www.revue-republicaine.org/spip/article.php3?id_article=0172>http://www.revue-republicaine.org/spip/article.php3?id_article=0172,

en
diverses publications à
<http://hussonet.free.fr/autreuro.htm>http://hussonet.free.fr/autreuro.htm

16. VGE art. III-167

17. VGE art. II-71; VGE Slotakte - Titel II - art. 11 ­ toel.

18. VGE art. II-72; VGE Slotakte - Titel II - art. 12 ­ toel. nummer 2

19. VGE art. II-66; VGE Slotakte - Titel II - art. 6 ­ toel. nummer 1 b/e

20. VGE art. II-65; VGE Slotakte - Titel I - art. 5 ­ toel. nummer 1

21. VGE art. III-235; III-278-4; Dienstenrichtlijn 2257/94, waarin bepaald
wordt dat elke banaan minstens 13,97cm lang en 2,69cm rond dient te zijn,
en geen "abnormale" curve dient te hebben; Zie bijv. "EU's enlargement, a
bureaucrat's delight" door R. Maddocks, à
<http://www.quebecoislibre.org/04/040715-6.htm>http://www.quebecoislibre.org/04/040715-6.htm;

en zie bijv.
<http://www.kc3.co.uk/~dt/Food.htm>http://www.kc3.co.uk/~dt/Food.htm

22. VGE art. III-235; III-278-4; en zie bijv. "Food Supplements Directive
deemed invalid" op
<http://www.alliance-natural-health.org/index.cfm?action=news&ID=151>http://www.alliance-natural-health.org/index.cfm?action=news&ID=151

23. VGE art. II-66; VGE Slotakte - Titel II - art. 6 ­ toel. nummer 1 e

24. Privégegevens: VGE art. II-67-1; VGE Slotakte - Titel II - art. 7
­toel. nummer 2; Algemeen: VGE art. III-131, III-258, III-261, III-278,
III-292, III-293, III-294, III-295

25. Zie bijv. "Une mauvaise Constitution qui révèle un secret cancer de
notre démocratie" door É. Chouard, op
<http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm>http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm
Back to Top
planetman View Drop Down
Sensi Seedling
Sensi Seedling
Avatar

Joined: 19 April 2007
Location: United States
Posts: 51
  Quote planetman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 November 2007 at 23:36
here's some of that in english..

The fine print of the CONSTITUTION


We can vote, concerning a democratic constitution, but the lords
in The Hague the referendum has apparently copied trick of
From Amsterdam colleague, because if the outcome them do not end up, they nevertheless do
their own sense. That democratic constitution means, however, a type clean
authorization to make in addition the national constitutions superfluous and actually
oud-vuil to put; something what in our `old democracy only by means of
in-depth and lengthy procedure is possible. In at least 36 areas
national governments can make no longer their own laws, and them
only finished can wait what will do the EU. The European Commission,
clubje appointed and not chosen hotemetoten, do not have take into account
with protest against introduced laws and can decisions impose to every
European citizen, in nearly every area. In former days we called such a system totalitarian. Fundamental rights, such as that of strike, association, meeting
and demonstration, can be suspended as the `free economic
movement in danger comes, on demon streets can be shot, terrorists
without process ge-executeerd. Delinquenten and geesteszieken can
randomly is locked up. Legally minimum remunerations and social
we can forget benefits by the government, slowly but certainly
that type rights evaporates, the cheapest country becomes the standard, work
flows off, children can as from 14 years full-time work, because
competition must. The freedom of opinion expression evaporates, we get
right of petition that this way from the middle ages comes, and go this way but by.

That did not stand all in the flutfolders and the propaganda material but
fortunately there are people who have all, however, doorgespit, on
http://3rddimension.online.fr/ stands it all, with references and
references, below what main points, which make clear that we
distressing constitution get forced:

L.S. For which the main text of the constitution has read be possible some
quoted matter a cremation is, and incorrect seem, but that then
for the most part the consequence is of the fact that it provisions go that
be determined in the texts which as appendices (" addendum" , " slotakte" , " dienstenrichtlijn" , etc.…) have been added. Exactly to know in which passages of the constitution are the called matter are fixed it possible
that to find by means of the number which stands between brackets to
end of each paragraph, and the sources and references who are called
at the end of this Article.

Some consequences of the European constitution will be:

* The European constitution will stand above those of the Member States. Even if it is
not litteral this way, it means in practice really that
constitutions in a rather undemocratic manner which becomes of the EU
to replace, with exception of the laws which not by the EU constitution
are treated. In at least 36 areas national governments
more their own laws can make, and them only finished is able wait
what will do the EU. The European Commission no account farmhouses at
keep with protest against introduced laws. (1)

* Beside a lot of, a lot of reason to reject this constitution, the fact is that it
an organization of to govern fixes which in an essential manner considerably
less democratic is than those of governments such as those now in European
to land prevention. In a lot of respects she even " is; totalitair" to call. (2)

* Thanks to the EU constitution the EU government its decisions on is possible
lay to each Member State and each European citizen, in EACH conceivable area,
if now in economic area is, political area, or in the field of
the personal leefsfeer. The constitution puts zowiezo on all those areas
innumerable matter permanently that completely goes against against what usually in
constitution hears stand. (3)

* It will be possible demonstrations and prohibit strikes, under
several random pretenses, mainly with the excuse it
economic " free verkeer" guarantee to have. (4)

* To be possible will be shot on demonstrators. (5)

* People of which are suspected that them " terrorist" be can be executed without to that a lawsuit precedes. (6)

* Legally minimum remunerations preterite will become, slowly but certain.
The constitution prohibits explicitly that there European legally minimum
remunerations are permanently determined, as a result of which it is most likely that
of the Member States mutually lower and lower will become. The constitution puts
(also) not fixed that there at national level a minimum wage must be. (7)

* It will become (in the long run) possible people to force more than 40 hours
per week to work, until no less than 65 hours per week (and possibly
more!), without extra reward which with that in a fair manner
proportion stands. (8It possible will become to leave work children full-time as from them
14e years, they under certain conditions those however a lot of onethische possibilities for exploitation it offer. Also younger children can work to be put, they it under extra conditions, and without guarantees at
offer for a good education. (9)

* the EU constitution gives all resources to large companies for nearly
unhindered by going social legislation their pace, and limits himself on
social area mainly to avoiding certain indulgences which
could arise of the side of companies, possibly especially with the intention avoiding wantoestanden which could arise because of
a massive volksopstand (although…). (10)

* Can be put in general sense that the EU constitution at European level
the objectives realize that of the MAI (Multilteral agreement on Investment) treaty the World Trade organization in 1998, adoptive
tried get to do, and that vrijspel will have given to innumerable wanpraktijken of companies, in social area, but for example also concerning the environment. (11)

* G.W. have explained Bush that the presented constitution " positieve"
development is. It is completely understandable that he finds that, since
there an economic world war rages, and this constitution possible makes it
that American companies a truth economic " bezetting" achieve. There recovers that what concerns the foreign policy
presented constitution obliges all arrange itself Member States to the point of view of the NATO, i.e. the US, and therefore Mr. Bush. We look forward to the new wars name of the American imperialism already to come… (12)

* Social benefits will be no longer managed by governments, and
for the greater part are able disappear, as far as them not to
form of private insurance will be linked. In the constitution
explicitly it is not determined that the governments of the Member States have to the duty care carry that there thanks to a fair scheme of social benefits none social and financial wrong scores to arise. (13)

* The right to failure could be withdrawn. (14)

* In by far the most cases it governments (or differently said: " in citizen verband") be prohibited for so-called " openbare" services to offer, which are generally absolute necessary for good
standard of living, and of impeccable quality must be. Thanks to the liberalisation and privatization which is imposed by means of the constitution
that services to be developed with profit eye mark, and the quality and availability will less and less become of it, which not in
the importance can be of the population, for whom it is better that such services are ordered by an organization which does not try be with that in particular profitable such as the case can be for energy supplies, medical services, public transportations, the mail, etc.,
etc.… (in the Netherlands some of these services have been already privatized).
Governments can offer only still services as there in an absolutely no manner
profit can be made (in the style of the constitution wording: as
the market the service not " aanbied")… (Private) companies might profitable services offer still (potentially). All this a construction of rules, wrapped thanks to, which allow nevertheless some exceptions, but then only at the reprieve of the European court.
(15)

* Further innumerable subsidies (like for research and art) will be prohibited, on behalf of guaranteeing " honest competition. (16)

* The impression is also already given that freedom of opinion expression
it is guaranteed, thanks to an obscure additive which very with difficulty at
it is find possible will be in the text of the constitution, a everyone which
the European government onwelgevallig is string the mouth, by means of sanctions, condemnations, and in detention put of persons. (17)

* The freedom of assembly and association is done by an additive that stipulates that the army, the police force, or the government whom can prohibit, without task of reason… (18)

* The constitution slaughters it explicitly possible for random people
detention to put, also already they have committed no crime. This it
case is for delinquent (" baldadige") young people, persons who one " geestesziek" eight (which in by far the most will be based cases on total random and scientifically unfounded principles and
who says that one political antagonists never once " geestesziek" will consider?), persons that alcoholic has been addicted or to " narcotic substances " , and even country cursors ( that's all I could translate but here's my  personal opinion, there's a little bird that's going around trying to dissuade the free world from it's practices of personal freedom pushing the big lie that has turned the american constitution upside down for the self bettering of a silent few. the dutch by themselves are quite a remarkable social entity, it's the corporate politics and money that is starting to seep into the better governments of the true free world. a good example is mexico's president's short-lived legalization of quite a handful of the problem drugs and someone in the US, shot that whole idea down.all persons that aer affected by these unfair legislations should take the matter up to the higher world organizations such as the U.N. and get some real science into this. watch out for those so called 'movements' towards legalization that seem to act like what they say they do but are actually a place of  a taylored dead end. cheech and chong were funny, but not all who indulge in the weed act or think that way. it's like saying all drinkers are killers. (just like the way they see us!

. .

Back to Top
 Post Reply Post Reply

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down